Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de website besteed, kan het zijn dat de verschafte informatie door gewijzigde inzichten of ontwikkelingen, moet worden herzien. Y Openings, Therapie & Coaching, aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Y Openings, Therapie & Coaching, sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van de website.

Copyright

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Y Openings, Therapie & Coaching. Vermenigvuldiging op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Y Openings, Therapie & Coaching, is niet toegestaan.

Pin It on Pinterest

Share This